V/v tăng cường quản lý, theo dõi, tuyên truyền đối với các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Văn bản số 444/UBND-VP6 ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch, bệnh Covid - 19.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NHƯ HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số: 20/UBND

V/v tăng cường quản lý, theo dõi, tuyên truyền đối với các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

Như Hòa, ngày 27 tháng 7 năm 2021

                  

 

           Kính gửi:  - Trạm Y tế xã;

                             - Công an xã;

                              - Ban Văn hóa thông tin xã;

                              - Các ông, bà Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm 11 xóm;

                                              - Các Tổ Covid cộng đồng.

 

Thực hiện Văn bản số 444/UBND-VP6 ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch, bệnh Covid - 19.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp; để chủ động và siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch covid-19, Ủy ban nhân dân xã Như Hòa yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:

1. Trạm Y tế xã cần tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh kịp thời; hướng dẫn người dân khai báo y tế trung thực, đầy đủ thông tin; tham mưu kịp thời để UBND xã ban hành các Quyết định cách ly y tế tại nhà đảm bảo theo quy định. Tổng hợp, cập nhật danh sách các trường hợp cách ly y tế tại nhà báo cáo BCĐ phòng, chống dịch của huyện, của xã.

2. Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát tát cả các trường hợp người dân từ các địa phương bị phong tỏa, có ca nhiễm SARS-COV-2 về địa phương. Giao các quyết định cách ly y tế tại nhà đến từng trường hợp; phối hợp với Trạm y tế theo dõi chặt chẽ các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà. Tổng hợp, cập nhật danh sách các trường hợp cách ly gửi đơn vị xóm để theo dõi.

3. Giao cho Ban Văn hóa thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan thông báo tạm dừng các hoạt động, kinh doanh, dịch vụ bắt đầu từ 12h00 ngày 27/7/2021 theo Công văn số 444/UBND-VP6 của UBND tỉnh Ninh Bình; báo cáo Ủy ban nhân dân xã những hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao để có biện pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện khẩu hiệu “5K”; cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện.

4. Giao cho các ông bà Bí thư chi bộ, Trưởng xóm 11 đơn vị xóm cùng với các Tổ Covid cộng đồng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và báo cáo kịp thời các trường hợp người dân từ các địa phương bị phong tỏa, có ca nhiễm SARS-COV-2 về địa bàn xóm; theo dõi các trường hợp cách ly y tế tại nhà (có danh sách các trường hợp cách ly gửi kèm tính đến ngày 26/7/2021; từ ngày 27/7/2021 các trường hợp bổ sung Công an hoặc Y tế sẽ gửi kịp thời để các đồng chí theo dõi); thường xuyên tuyên truyền, vận động các trường hợp cách ly chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không rời khỏi nhà khi chưa hết thời gian cách ly. Kịp thời báo cáo UBND xã các trường hợp cách ly không chấp hành quyết định; tự ý rời khỏi nhà và không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để UBND xã có biện pháp xử lý kịp thời.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung công văn trên./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Vũ Quốc Xương

 

 

Tác giả:UBND xã
Tin liên quan
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 65
  • Trong tuần: 367
  • Tất cả: 8 448
Đăng nhập