chỉ thị 16 về Covit 19
Số ký hiệu văn bản chỉ thị 16 về Covit 19
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày hiệu lực 31/03/2020
Trích yếu nội dung chỉ thị 16 về Covit 19
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm chi-thi-16-ct-ttg-2020-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19.pdf